Genel Bilgiler

Anasayfa » Genel Bilgiler

Ortak Dersler Bölümü

 

Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil (İngilizce) derslerinin okutulması hakkındaki düzenleme, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5. Maddesi’nin (ı) Bendinde “Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm üniversitelere ait eğitim programlarında “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, “Türk Dili”, “Yabancı Dil” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” derslerinin okutulması zorunludur. Türkiye genelindeki üniversitelerde bu derslere Zorunlu Ortak Dersler (5i) denilmektedir. Ortak Dersler Bölümü,  ilgili derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu dersler içinde yer alan “Yabancı Dil” derslerinin koordinasyon ve yürütülmesi ise Samsun Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından sağlanmaktadır.  

Zorunlu Ortak Dersler, üniversitelerin 1. sınıf (bazı fakültelerde 2. sınıf) öğrencilerine Güz ve Bahar döneminde zorunlu dersler kapsamında verilmektedir.

Üniversitemizde Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmektedir. Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri ise UZEM yada ÖRGÜN olarak verilmektedir.

Uzaktan eğitim yoluyla alınan derslerin devam zorunluluğu yoktur. Öğrenciler bu derslere, dersin verildiği saatte evden, işten, okuldan vs. her yerden bilgisayar üzerinden canlı olarak katılabilir; dersi veren öğretim görevlisiyle etkileşim kurabilir ya da Samsun Üniversitesi UZEM sisteminde kaydedilen bu derslerin videolarını sonradan izleyebilirler.

Ortak Dersler Bölümü, zorunlu 5/İ derslerinin yanında tüm üniversite öğrencilerinin programda belirtildiği dönemlerde alabilecekleri seçmeli genel kültür derslerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktadır.