Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Mazeret Sınavları Hakkında

MAZERET SINAVLARI HAKKINDA

Değerli öğrenciler,

ATI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve ATI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin ara sınavlarına ilişkin olarak bazı öğrenciler teknik veya özel bazı sebeplerden dolayı sınava katılamadıklarını veya sınav esnasında mağduriyet yaşadıklarına dair ileti gönderdi. Bu iletilerin dikkate alınması ve sistem üzerinden gerekli kontrollerin yapılması için;

1.Samsun Üniversitesi Mazeret Sınavı’na Başvuru formu (OGR-010-Mazeret-Sinavi-Basvuru-Formu-1.pdf (samsun.edu.tr))

2.Öğrencinin hangi gerekçe ile sınava katılamadığı veya ne tür sistemsel bir sorun yaşadığına dair bir dilekçelerini

Kurumlarına ve ders sorumlusuna bildirmeleri zorunludur. Bu şekilde gerekli belgeler olmadan hiçbir öğrenciye telafi sınav hakkı verilmeyeceği öğrencilere duyurulmuştur. Bu doğrultuda mazeret taleplerinin dikkate alınması için; Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-öğretim Yönetmeliği’nin MADDE 23/ 2’de belirtildiği üzere mazeret başvurularının mazereti takip eden bir hafta içinde yapılması gerekmektedir. Bu tarihi aşan mazeret başvuruları dikkate alınmayacaktır. Mazereti kabul edilen öğrenciler aşağıda belirtilen gün ve saatte telafi sınavına alınacaklardır.

ATI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: 24.05.2021 Pazartesi Saat: 10:00

ATI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: 24.05.2021 Pazartesi Saat: 13:00

17 Mayıs 2021
83 kez görüntülendi